Bestuursleden

Bestuursleden

Missie, visie en organisatie

Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel is op 5 augustus 1966 opgericht en is statutair ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41200260.

Scheiding van Bestuur en toezicht is formeel vastgelegd in nieuwe statuten, waarin ook de onderlinge taken en bevoegdheden vastleggen. Er is een Bestuurlijke toetsingskader en een Managementstatuut opgesteld waarin de taken en verantwoordelijkheid is vastgelegd. Het bevoegd gezag kent daardoor de functiescheiding (Raad van) Toezicht en bestuur.

De Stichting is ook aangesloten bij de PO-raad.

Binnen het SKOK wordt het intern toezicht uitgevoerd door 5 toezichthoudende leden en het bestuur wordt uitgevoerd door een directeur bestuurder in vaste dienst van de stichting. De toezichthoudende leden vervullen de toezichthoudende taak op vrijwillige en onbezoldigde basis.

Directeur-bestuurder

Mogens Domela Nieuwenhuis 

Toezichthouders

Lars Rompelberg - voorzitter

Jeroen Ouderling - interntoezicht

Wim Bartels - interntoezicht

Fiekke Otto - interntoezicht