Organisatie

Organisatie

Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel is op 5 augustus 1966 opgericht. De stichting voert het bevoegd gezag uit over 2 basisscholen: De Springschans in Uithoorn, en De Zon in De Kwakel.

De scholen die onder SKO De Kwakel ressorteren, zijn katholieke basisscholen. De basis van het handelen wordt bepaald door wat in het katholieke geloof als waardevol wordt aangehouden. Op de scholen wordt veel waarde gehecht aan het verder ontwikkelen van  waarden, zoals: het hebben van respect voor elkaar, het open staan voor anderen, het elkaar helpen, rechtvaardigheid, geborgenheid, vertrouwen, waarheid, geduld, om kunnen gaan met verschillen en zelfstandigheid. Deze waarden nemen een centrale plaats in binnen het onderwijs.  Er worden lessen levensbeschouwing gegeven. Bij deze lessen gaat het niet meer alleen om het aandragen van Bijbelse en godsdienstige feiten. Het kind gevoelig maken voor alles wat het om zich heen ziet, wordt steeds belangrijker. Tijdens de lessen levensbeschouwing wordt ook aandacht besteed aan andere godsdiensten.

 

Fotoalbum